تصاویر خبری تی نیوز (فید تصاویر خبری)

تصویر: حضور فرزند یکی از مراجع تقلید در عملیات آزادسازی تکریت

عصر قانون : تصویر: حضور فرزند یکی از مراجع تقلید در عملیات آزادسازی تکریت

۱۳۹۳ سيزدهم اسفند