مشاهده همه اخبارآق تقه

  • روستای صفر مرزی آق تقه ، آب رسانی شد

    اترک |۱۲ روز قبل
  • افتتاح بزرگترین پروژه آبی روستای صفر مرزی

    بسیج نیوز |۱۳ روز قبل
  • افتتاح بزرگترین پروژه آبی روستای سفر مرزی

    اترک |۱۴ روز قبل