آنتونی هاپکینز

  • «بازمانده روز» آماده صحنه تئاتر می شود

    روزنامه ایران |۷ روز قبل
  • شاهکار برنده نوبل روی صحنه تئاتر

    منجیل خبر |۸ روز قبل
  • فیلم بازی

    روزنامه مردم سالاری |۱۸ روز قبل