مشاهده همه اخباراجاق خورشیدی

  • تصویری تاریخی از یک اجاق خورشیدی

    انرژی هاب |۱۲ روز قبل
  • اجاق خورشیدی بی نظیر گوسان | فیلم

    تگ |۱۷ روز قبل
  • کباب پزی که با انرژی خورشیدی کار می کند

    فردانما |۲۱ روز قبل