مشاهده همه اخباراستخدام آرایشگر

 • به یک دستیار جهت کار

  دهوند |۱۸:۰۹
 • وردست مسلط به کلیه امور

  دهوند |۱۸:۰۹
 • به تعدادی دستیار فوق حرفه ای

  دهوند |۱۸:۰۹
 • وردست واردبه امورآرایشگری

  دهوند |۱۸:۰۹
 • وردست آرایشگر حرفه ای

  دهوند |۱۸:۰۹
 • اصلاح کار آشنا به امور وردستی

  دهوند |۱۸:۰۹
 • وردست رنگ و مش

  دهوند |۱۸:۰۹
 • دستیار ناخن

  دهوند |۱۸:۰۹
 • وردست شینیون زیر 30 سال

  دهوند |۱۸:۰۹
 • تعدادی دستیار خانم

  دهوند |۱۸:۰۹
 • وردست ماهر

  دهوند |۱۸:۰۹
 • وردست و منشی با مدرک

  دهوند |۱۸:۰۹
 • دستیار خانم

  دهوند |۱۸:۰۹
 • به وردست بسیار وارد

  دهوند |۱۸:۰۹
 • به یک دستیار ناخن

  دهوند |۱۸:۰۹
 • به یک وردست ماهر و

  دهوند |۱۸:۰۹
 • استخدام وردست جهت آرایشگاه

  دهوند |۱۸:۰۹
 • وردست آرایشگر

  دهوند |۱۸:۰۹
 • رنگ ومش ،کوپ کاراپیلاسیون کار

  دهوند |دیروز
 • به یک خانم ماهر جهت

  دهوند |دیروز
 • رنگ ومش،اپیلاسیون وکوپ کار

  دهوند |دیروز
 • ناخن کار ترجیحا با مشتری

  دهوند |دیروز
 • اپیلاسیون کار

  دهوند |دیروز
 • مرکزتخصصی وفوق تخصصی آهو

  دهوند |دیروز
 • * شرق تهران – قنات کوثر *

  دهوند |دیروز
 • به دو نفر ناخن کارحرفه ای

  دهوند |دیروز
 • به یک آرایشگر حرفه ای خانم

  دهوند |دیروز
 • اجاره اتاق و صندلی

  دهوند |۲ روز قبل
 • یکنفرآرایشگرزنانه

  دهوند |۲ روز قبل
 • ابروکار و ناخن کار حرفه ای

  دهوند |۲ روز قبل
 • میکاپ کار و ابرو کار

  دهوند |۲ روز قبل
 • به یک ابروکار ماهر

  دهوند |۲ روز قبل
 • استخدام آرایشگر با مشتری

  دهوند |۲ روز قبل
 • ناخن کارباسابقه بالا بامشتری

  دهوند |۲ روز قبل
 • خانم آرایشگرجهت

  دهوند |۲ روز قبل
 • فقط حرفه ای ها با مشتری

  دهوند |۲ روز قبل
 • از هنرجویانی که تازه دیپلم

  دهوند |۲ روز قبل
 • وردست آرایشگر

  دهوند |۲ روز قبل
 • به یک آرایشگر

  دهوند |۲ روز قبل
 • به 2نفروردست جهت کار

  دهوند |۲ روز قبل
 • آرایشگر با مشتری60%

  دهوند |۲ روز قبل
 • آرایشگر سن کمتراز30سال

  دهوند |۲ روز قبل
 • آرایشگرحرفه ای

  دهوند |۲ روز قبل
 • آرایشگر مجرب ترجیحا

  دهوند |۲ روز قبل
 • به یک آرایشگر ماهر

  دهوند |۲ روز قبل
 • 2 نفر وردست آرایشگر

  دهوند |۲ روز قبل
 • وردست یا آرایشگر نیمه ماهر

  دهوند |۲ روز قبل
 • آرایشگرماهربامشتری و

  دهوند |۲ روز قبل
 • آرایشگرمرد ماهر

  دهوند |۲ روز قبل
 • آرایشگر حرفه ای فوری

  دهوند |۲ روز قبل