مشاهده همه اخباراستخدام آرایشگر

 • استخدام آرایشگر زنانه در تهران - 23 خرداد 96

  پرداد |۱۱ روز قبل
 • آرایشگر ماهربامشتری

  دهوند |۲۴ روز قبل
 • براشینگ کار

  دهوند |۲۴ روز قبل
 • پاسداران – تابلودار – فعال

  دهوند |۲۴ روز قبل
 • ناخن کار نیازمندیم

  دهوند |۲۴ روز قبل
 • اجاره صندلی ، میز ناخن

  دهوند |۲۴ روز قبل
 • ناخن کار و اپیلاسیون کارماهر

  دهوند |۲۴ روز قبل
 • به یک ناخن کار ، کوپ کار

  دهوند |۲۴ روز قبل
 • تعدادی نیروی مجرب

  دهوند |۲۴ روز قبل
 • سالن زیبایی نیلاس

  دهوند |۲۴ روز قبل
 • به تعدادی آرایشگر خانم

  دهوند |۲۴ روز قبل
 • آرایشگر ماهر

  دهوند |۲۴ روز قبل
 • یک سالن زیبایی معتبر

  دهوند |۲۴ روز قبل
 • آرایشگر خانم (مجرب) باپروانه

  دهوند |۲۴ روز قبل
 • رنگ و مش کار ترجیحا با مشتری

  دهوند |۲۴ روز قبل
 • وردست جهت کاردرآرایشگاه

  دهوند |۲۴ روز قبل
 • آرایشگرمرد ماهر

  دهوند |۲۴ روز قبل
 • آرایشگر ماهر آقا

  دهوند |۲۴ روز قبل
 • تعدادی آرایشگر ماهر

  دهوند |۲۴ روز قبل
 • آرایشگر ماهر و مجرب

  دهوند |۲۴ روز قبل
 • تعدادی دستیار علاقمند

  دهوند |۲۴ روز قبل
 • به یک آرایشگر ماهر

  دهوند |۲۴ روز قبل
 • به یکنفر آرایشگر

  دهوند |۲۴ روز قبل
 • به یک آرایشگر آقا

  دهوند |۲۴ روز قبل
 • به یک آرایشگر مردانه ماهر

  دهوند |۲۴ روز قبل
 • آرایشگرحرفه ای بامشتری

  دهوند |۲۴ روز قبل
 • به 2 نفر دستیار

  دهوند |۲۴ روز قبل
 • آرایشگر ماهر

  دهوند |۲۴ روز قبل
 • به 2 وردست نیمه ماهر

  دهوند |۲۴ روز قبل
 • تعدادی آرایشگر حرفه ای

  دهوند |۲۴ روز قبل
 • شرایط استثنایی

  دهوند |۲۴ روز قبل
 • یک کارآموزمبتدی باحقوق

  دهوند |۲۵ روز قبل
 • وردست حرفه ای

  دهوند |۲۵ روز قبل
 • تعدادی دستیار ناخن

  دهوند |۲۵ روز قبل
 • کارآموز اپیلاسیون رایگان

  دهوند |۲۵ روز قبل
 • به یک وردست ماهر آشنا

  دهوند |۲۵ روز قبل
 • کمک آرایشگر

  دهوند |۲۵ روز قبل
 • تعدادی پرسنل ماهر

  دهوند |۲۵ روز قبل
 • سالن زیبایی

  دهوند |۲۵ روز قبل
 • آرایشگر حرفه ای

  دهوند |۲۵ روز قبل
 • اتاق اپیلاسیون و صندلی رنگ

  دهوند |۲۵ روز قبل
 • اکستنشن کار

  دهوند |۲۵ روز قبل
 • ماساژور خانم مجرب

  دهوند |۲۵ روز قبل
 • به یک شینیون کار

  دهوند |۲۵ روز قبل
 • به یک ناخن کار (درصدی یا

  دهوند |۲۵ روز قبل
 • یکنفرناخن کار و اجاره 3صندلی

  دهوند |۲۵ روز قبل
 • به یک اصلاح کارو وکس کار

  دهوند |۲۵ روز قبل
 • اجاره اتاق و صندلی

  دهوند |۲۵ روز قبل
 • اجاره اتاق جهت امورآرایشی

  دهوند |۲۵ روز قبل
 • به دو نفر آرایشگر ماهر

  دهوند |۲۵ روز قبل