مشاهده همه اخباراستخدام بسته بند

 • تعدادی وسط کار،بسته بند

  دهوند |۱۸:۰۹
 • استخدام اتوکار و بسته بند حرفه ای جهت کار در محیطی مناسب

  ای استخدام |۱۰:۵۲
 • بسته بند وسط کار

  دهوند |۱:۳۵
 • بسته بند خانم

  دهوند |۱:۳۵
 • کارگر ساده خانم و بسته بند

  دهوند |۱:۳۵
 • تعدادی بسته بند و وسط کار

  دهوند |۱:۳۵
 • تعدادی بسته بند خانم

  دهوند |۱:۳۵
 • تعدادی خانم جهت بسته بندی

  دهوند |۱:۳۵
 • به تعدادی بسته بند و بخارکار

  دهوند |۱:۳۵
 • اتوکار و بسته بندی کار

  دهوند |۱:۳۵
 • تعدادی وسط کار و بسته بند

  دهوند |دیروز
 • بسته بند با تجربه آقا

  دهوند |دیروز
 • یک واحد تولیدی درشرق تهران

  دهوند |دیروز
 • بسته بند خانم

  دهوند |دیروز
 • رستورانهای زنجیره ای

  دهوند |دیروز
 • به یک کارگر آقا

  دهوند |دیروز
 • تعدادی همکار ماهر خانم

  دهوند |دیروز
 • تعدادی بسته بند ماهر خانم

  دهوند |دیروز
 • به تعدادی بسته بند و

  دهوند |دیروز
 • کارگر ساده آقا و خانم

  دهوند |دیروز
 • بسته بند و وسط کار خانم

  دهوند |دیروز
 • بسته بند و بخار کار خانم

  دهوند |دیروز
 • بسته بند و وسط کار خانم

  دهوند |دیروز
 • به یک نفر خانم جوان جهت

  دهوند |دیروز
 • تعدادی بسته بند

  دهوند |دیروز
 • به یک بسته بند خانم یا آقا

  دهوند |دیروز
 • تعدادی بسته بند خانم

  دهوند |دیروز
 • تعدادی بسته بند ماهر خانم

  دهوند |دیروز
 • بسته بند خانم

  دهوند |دیروز
 • بسته بند خانم

  دهوند |دیروز
 • تعدادی بسته بندخانم

  دهوند |دیروز
 • به تعدادی وسط کار

  دهوند |۲ روز قبل
 • به یکنفر بسته بند و وسط کار

  دهوند |۳ روز قبل
 • بسته بند خانم جهت کاردر

  دهوند |۳ روز قبل
 • استخدام در شرکت تولیدی

  دهوند |۴ روز قبل
 • به تعدادی بسته بند خانم

  دهوند |۴ روز قبل
 • به 2نفر خانم

  دهوند |۴ روز قبل
 • کارگر ساده خانم

  دهوند |۴ روز قبل
 • رستورانهای زنجیره ای

  دهوند |۴ روز قبل
 • به دو نفر بسته بند خانم

  دهوند |۴ روز قبل
 • شرکت پوشاک تولیکا

  دهوند |۴ روز قبل
 • تعدادی بسته بند خانم

  دهوند |۴ روز قبل
 • تعدادی بسته بند خانم

  دهوند |۴ روز قبل
 • بسته بند خانم

  دهوند |۴ روز قبل
 • به یک بسته بند خانم

  دهوند |۴ روز قبل
 • شلوار دوز کتان – وسط کار

  دهوند |۵ روز قبل
 • شرکت پوشاک تولیکا

  دهوند |۵ روز قبل
 • به تعدادی کارگر ساده و

  دهوند |۵ روز قبل
 • تعدادی بسته بند

  دهوند |۵ روز قبل
 • بسته بند و وسط کار

  دهوند |۵ روز قبل