مشاهده همه اخباراستخدام تکنسین الکترونیک

 • تکنسین یاکارشناس برق

  دهوند |۲ روز قبل
 • به تکنسین فنی

  دهوند |۳ روز قبل
 • یکنفر تکنسین برق الکترونیک

  دهوند |۳ روز قبل
 • استخدام تکنسین برق الکترونیک جهت کار در شرکتی معتبر

  ای استخدام |۳ روز قبل
 • یک نفر تکنسین خانم آشنا به

  دهوند |۴ روز قبل
 • تکنسین برق و الکترونیک

  دهوند |۴ روز قبل
 • یک نفر تکنسین الکترونیک

  دهوند |۴ روز قبل
 • تکنسین برق(آقا) آشنا به

  دهوند |۴ روز قبل
 • تکنسین برق

  دهوند |۴ روز قبل
 • به چندنفر تکنسین الکترونیک

  دهوند |۴ روز قبل
 • تکنسین برق والکترونیک آقا

  دهوند |۴ روز قبل
 • استخدام تکنسین برق و الکترونیک جهت نمایندگی مادایران

  ای استخدام |۴ روز قبل
 • تکنسین فنی آقا

  دهوند |۵ روز قبل
 • یک شرکت معتبر واقع در

  دهوند |۵ روز قبل
 • تکنسین الکترونیک

  دهوند |۵ روز قبل
 • تکنسین برق

  دهوند |۵ روز قبل
 • تکنسین فنی مسلط به جوش

  دهوند |۵ روز قبل
 • یک نفر تکنسین فنی برق

  دهوند |۵ روز قبل
 • استخدام تکنسین الکترونیک نیمه ماهر در تهران

  ای استخدام |۵ روز قبل
 • استخدام تکنسین تولید آقا

  دهوند |۵ روز قبل
 • استخدام تکنسین فنی آقا

  دهوند |۵ روز قبل
 • یک شرکت معتبر واقع در

  دهوند |۹ روز قبل
 • تکنسین برق یا مهندس برق

  دهوند |۹ روز قبل
 • تکنسین برق و الکترونیک

  دهوند |۹ روز قبل
 • دیپلم یا فوق دیپلم(آقا)

  دهوند |۹ روز قبل
 • استخدام تکنسین برق الکترونیک

  دهوند |۹ روز قبل
 • تکنسین دارای دیپلم هنرستان

  دهوند |۱۰ روز قبل
 • تکنسین برق والکترونیک

  دهوند |۱۰ روز قبل
 • استخدام تعدادی نیروی

  دهوند |۱۰ روز قبل
 • یک نفر تکنسین الکترونیک

  دهوند |۱۰ روز قبل
 • تکنسین یاکارشناس برق

  دهوند |۱۰ روز قبل
 • به یک تکنسین یا تعمیرکار

  دهوند |۱۰ روز قبل
 • استخدام تکنسین الکترونیک آشنا به مونتاژ و تعمیرتهران

  ای استخدام |۱۰ روز قبل
 • تکنسین برق و الکترونیک

  دهوند |۱۱ روز قبل
 • به یک تکنسین یا تعمیرکار

  دهوند |۱۱ روز قبل
 • تکنسین برق والکترونیک

  دهوند |۱۱ روز قبل
 • تکنسین خانم

  دهوند |۱۱ روز قبل
 • تکنسین ماهر

  دهوند |۱۱ روز قبل
 • استخدام تکنسین برق و الکترونیک آقا با مدرک فنی در تهران

  ای استخدام |۱۱ روز قبل
 • استخدام تکنسین برق الکترونیک آشنا به PLC در تهران

  ای استخدام |۱۲ روز قبل
 • استخدام تکنسین الکترونیک در شرکت مهندسی سازگان گستر

  پرتال دانشگاهی کشور |۱۲ روز قبل
 • کارشناس فروش قطعات الکترونیک – فروشگاه قطعات الکترونیک

  دهوند |۱۲ روز قبل
 • استخدام تکنسین الکترونیک در شرکت مهندسی سازگان گستر

  ای استخدام |۱۳ روز قبل
 • استخدام تکنسین الکترونیک،کارشناس کامپیوتر در سازگان گستر

  ای استخدام |۱۳ روز قبل
 • استخدام تکنسین برق الکترونیک آشنا به برق و مونتاژ در اصفهان

  ای استخدام |۱۳ روز قبل
 • تکنسین برق ، آشنا به

  دهوند |۱۵ روز قبل
 • استخدام دیپلم ، تکنسین و مهندس الکترونیک در جنوب غرب تهران

  پرداد |۱۶ روز قبل
 • تکنسین پرینتر،کپی،فکس

  دهوند |۱۶ روز قبل
 • به تعدادی تکنسین برق

  دهوند |۱۷ روز قبل
 • استخدام تکنسین فنی(کامپیوتر،الکترونیک)درنوین ایده ایلیا درارومیه

  ای استخدام |۱۷ روز قبل