مشاهده همه اخباراستخدام تکنسین برق

 • استخدام در شرکت شش فلز رویال

  دهوند |دیروز
 • استخدام نیروی خانم

  دهوند |دیروز
 • استخدام در شرکت فولاد غرب آسیا

  دهوند |۲ روز قبل
 • استخدام تکنسین یا مهندس برق جهت کار در ماشین سازی

  ای استخدام |۲ روز قبل
 • استخدام در گروه صنعتی منگان

  پرتال دانشگاهی کشور |۲ روز قبل
 • شرکت معتبرفنی مهندسی

  دهوند |۴ روز قبل
 • AFR@NET

  دهوند |۴ روز قبل
 • یک تکنسین برق

  دهوند |۴ روز قبل
 • تکنسین برق صنعتی

  دهوند |۴ روز قبل
 • تکنسین الکترونیک

  دهوند |۴ روز قبل
 • تکنسین اپراتور برق

  دهوند |۴ روز قبل
 • تکنسین برق با سابقه بالا

  دهوند |۴ روز قبل
 • شرکت پیمانکاری معتبر

  دهوند |۴ روز قبل
 • یک نفر تکنسین برق یا

  دهوند |۴ روز قبل
 • تکنسین برق و تاسیسات

  دهوند |۴ روز قبل
 • تکنسین الکترونیک آقا

  دهوند |۵ روز قبل
 • مونتاژکار تابلو برق محدوده چهادانگه

  دهوند |۵ روز قبل
 • شرکت معتبربا30سال سابقه

  دهوند |۵ روز قبل
 • استخدام در شرکت عالیفرد

  دهوند |۵ روز قبل
 • استخدام در شرکت خصوصی

  دهوند |۵ روز قبل
 • استخدام در شرکت خصوصی

  دهوند |۵ روز قبل
 • استخدام در شرکت خصوصی

  دهوند |۵ روز قبل
 • استخدام در مجموعه نمایندگی های زیبایی

  دهوند |۵ روز قبل
 • استخدام تکنسین برق یا مکانیک جهت شرکت معتبر در تهران

  ای استخدام |۵ روز قبل
 • استخدام در کارخانه دولتی

  دهوند |۵ روز قبل
 • استخدام در شرکت نیلپر

  دهوند |۶ روز قبل
 • تکنسین مکانیک و برق

  دهوند |۶ روز قبل
 • تکنسین برق و تاسیسات

  دهوند |۶ روز قبل
 • استخدام تکنسین برق شنبه ۲ اردیبهشت ۹۶

  دهوند |۶ روز قبل
 • استخدام نیروی تکنسین برق در شهر شیراز

  ای استخدام |۶ روز قبل
 • استخدام تکنسین فنی تاسیسات و برق در تهران

  ای استخدام |۶ روز قبل
 • استخدام تکنسین مکانیک و برق جهت کار در تهران

  ای استخدام |۶ روز قبل
 • استخدام نیروی خانم

  دهوند |۸ روز قبل
 • تکنسین الکترونیک

  دهوند |۹ روز قبل
 • تکنسین برق و کنترل

  دهوند |۹ روز قبل
 • تکنسین برق صنعتی

  دهوند |۹ روز قبل
 • شرکت تجهیزات پزشکی

  دهوند |۹ روز قبل
 • تکنسین برق والکترونیک

  دهوند |۹ روز قبل
 • یک شرکت تولید مواد غذایی

  دهوند |۹ روز قبل
 • استخدام تکنسین برق و مکانیک

  دهوند |۹ روز قبل
 • استخدام تکنسین ومهندس برق،جوشکار در شرکت کارمانیا ولتاژ -کرمان

  ای استخدام |۹ روز قبل
 • استخدام تکنسین برق در شرکت تولید موادغذایی در کرج

  ای استخدام |۹ روز قبل
 • شرکت کیمیاداران کویر

  پول نیوز |۹ روز قبل
 • استخدام شرکت کیمیا داران کویر در چند استان

  استخدامی |۱۰ روز قبل
 • تکنسین برق صنعتی

  دهوند |۱۰ روز قبل
 • یک نفر تکنسین برق یا

  دهوند |۱۰ روز قبل
 • یک نفر تکنسین الکترونیک

  دهوند |۱۰ روز قبل
 • مهندس و تکنسین برق

  دهوند |۱۰ روز قبل
 • تکنسین برق مسلط به

  دهوند |۱۰ روز قبل
 • تکنسین الکترونیک زیر 35

  دهوند |۱۰ روز قبل