مشاهده همه اخباراستخدام تکنسین تاسیسات

 • استخدام تکنسین تاسیسات پنج شنبه ۴ خرداد ۹۶

  دهوند |دیروز
 • استخدام تکنسین تاسیسات چهارشنبه ۳ خرداد ۹۶

  دهوند |۲ روز قبل
 • استخدام تکنسین تاسیسات سه شنبه ۲ خرداد ۹۶

  دهوند |۳ روز قبل
 • استخدام در شرکت پاژ قطعات خودرو آمیتیس

  دهوند |۳ روز قبل
 • استخدام کارمند در شرکت خصوصی

  دهوند |۳ روز قبل
 • استخدام تکنسین فنی خدمات آقا رشته(تاسیسات،برق) درتوسعه پیشرو

  ای استخدام |۳ روز قبل
 • استخدام تکنسین تاسیسات دوشنبه ۱ خرداد ۹۶

  دهوند |۴ روز قبل
 • استخدام تکنسین تاسیسات و برق جهت شرکت معتبر

  ای استخدام |۴ روز قبل
 • تکنسین تاسیسات

  دهوند |۴ روز قبل
 • مسئول تاسیسات ،آشنایی کامل

  دهوند |۴ روز قبل
 • استخدام تکنسین تاسیسات یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۶

  دهوند |۵ روز قبل
 • استخدام در کارخانه تولید کاشی و سرامیک

  دهوند |۵ روز قبل
 • مسئول تاسیسات ،آشنایی کامل

  دهوند |۵ روز قبل
 • تکنسین تاسیسات

  دهوند |۵ روز قبل
 • استخدام تکنسین تاسیسات شنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۶

  دهوند |۶ روز قبل
 • استخدام تکنسین تاسیسات جمعه ۲۹ اردیبهشت ۹۶

  دهوند |۷ روز قبل
 • استخدام تکنسین تاسیسات پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۶

  دهوند |۸ روز قبل
 • مسئول تاسیسات ،آشنایی کامل

  دهوند |۸ روز قبل
 • تاسیسات کار وارد به

  دهوند |۸ روز قبل
 • گروه شرکتهای شاتل

  دهوند |۸ روز قبل
 • استخدام در هتل 4 ستاره

  دهوند |۹ روز قبل
 • استخدام تکنسین تاسیسات چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۹۶

  دهوند |۹ روز قبل
 • مسئول تاسیسات ،آشنایی کامل

  دهوند |۹ روز قبل
 • به یکنفر متخصص تأسیسات

  دهوند |۹ روز قبل
 • استخدام تکنسین تاسیسات سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۶

  دهوند |۱۰ روز قبل
 • تکنسین دارای دیپلم هنرستان

  دهوند |۱۰ روز قبل
 • مسئول تاسیسات ،آشنایی کامل

  دهوند |۱۰ روز قبل
 • گروه شرکتهای شاتل

  دهوند |۱۰ روز قبل
 • استخدام تکنسین تاسیسات دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۶

  دهوند |۱۱ روز قبل
 • تکنسین ماهر

  دهوند |۱۱ روز قبل
 • مسئول تاسیسات ،آشنایی کامل

  دهوند |۱۱ روز قبل
 • استخدام تکنسین تاسیسات یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۶

  دهوند |۱۲ روز قبل
 • استخدام در شرکت کشت و صنعت قارچ نگین

  دهوند |۱۲ روز قبل
 • استخدام تکنسین دارای دیپلم برق – مکانیک – تاسیسات ساختمان

  ای استخدام |۱۲ روز قبل
 • استخدام در شرکت خصوصی

  دهوند |۱۲ روز قبل
 • استخدام تکنسین فنی

  دهوند |۱۲ روز قبل
 • استخدام نیروی تأسیساتی

  دهوند |۱۲ روز قبل
 • تکنسین تاسیسات

  دهوند |۱۲ روز قبل
 • مسئول تاسیسات ،آشنایی کامل

  دهوند |۱۲ روز قبل
 • تاسیسات کار وارد به

  دهوند |۱۲ روز قبل
 • استخدام تکنسین تاسیسات شنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۶

  دهوند |۱۳ روز قبل
 • استخدام تکنسین فنی تأسیسات جهت شرکت تولید و پخش مواد غذایی

  ای استخدام |۱۳ روز قبل
 • استخدام تکنسین تاسیسات جهت امور نگهداری در تهران

  ای استخدام |۱۳ روز قبل
 • استخدام تکنسین برق و تکنسین تاسیسات در تهران

  ای استخدام |۱۳ روز قبل
 • استخدام تکنسین تاسیسات جمعه ۲۲ اردیبهشت ۹۶

  دهوند |۱۴ روز قبل
 • استخدام تکنسین تاسیسات پنج شنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۶

  دهوند |۱۵ روز قبل
 • استخدام نیرو

  دهوند |۱۵ روز قبل
 • مسئول تاسیسات ،آشنایی کامل

  دهوند |۱۵ روز قبل
 • استخدام تکنسین تاسیسات چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۹۶

  دهوند |۱۶ روز قبل
 • استخدام تکنسین تاسیسات سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۹۶

  دهوند |۱۷ روز قبل