مشاهده همه اخباراستخدام تکنسین درمانی

 • همکار خانم در لابراتوار

  دهوند |۱:۰۳
 • کارشناس علوم آزمایشگاهی

  دهوند |۱:۰۳
 • نیاز به تکنسین خانم با سابقه

  دهوند |۱:۰۳
 • ازعلاقمندان به کاردرآزمایشگاه

  دهوند |۱:۰۳
 • تکنسین اتاق عمل

  دهوند |۱:۰۳
 • همکار خانم

  دهوند |۱:۰۳
 • تکنسین رادیولوژی خانم

  دهوند |۱:۰۳
 • تکنسین بیهوشی

  دهوند |۱:۰۳
 • خانم وآقا شیفت صبح وعصر

  دهوند |۱:۰۳
 • کاردان یا کارشناس

  دهوند |۱:۰۳
 • ازعلاقه مندان به کاردر داروخانه

  دهوند |۱:۰۳
 • همکار خانم

  دهوند |۱:۰۳
 • کارآموز خانم یا آقا

  دهوند |دیروز
 • استخدام تکنسین دندانسازی

  دهوند |دیروز
 • به یک کارآموز رایگان

  دهوند |دیروز
 • به یکنفر کارآموز با حقوق

  دهوند |دیروز
 • نیروی پذیرش شیفت صبح وعصر

  دهوند |دیروز
 • خانم بامدرک دیپلم تجربی یا

  دهوند |دیروز
 • بیمارستان محب مهر

  دهوند |دیروز
 • به یک قالب ریز ماهر و

  دهوند |دیروز
 • نیاز به تکنسین با تجربه

  دهوند |دیروز
 • همکار خانم

  دهوند |دیروز
 • تکنسین اتاق عمل و

  دهوند |دیروز
 • یکنفر متحرک کار ماهر

  دهوند |دیروز
 • همکار خانم

  دهوند |دیروز
 • قالب ریز ماهر

  دهوند |دیروز
 • نیرو جهت وکساب کروم کوالت

  دهوند |دیروز
 • پرسلن کار باتجربه یا مبتدی

  دهوند |دیروز
 • تکنسین اتاق عمل

  دهوند |دیروز
 • یکنفر کاردان یا کارشناس

  دهوند |دیروز
 • تکنسین بیهوشی اتاق عمل خانم

  دهوند |دیروز
 • ازعلاقمندان به کاردرآزمایشگاه

  دهوند |دیروز
 • ازعلاقمندان به کاردرآزمایشگاه

  دهوند |۳ روز قبل
 • به پرسنل فنی باتجربه

  دهوند |۳ روز قبل
 • دو نفر علوم آزمایشگاهی

  دهوند |۳ روز قبل
 • تکنسین پاتولوژی(پاره وقت)

  دهوند |۴ روز قبل
 • تکنسین اتاق عمل و بیهوشی

  دهوند |۴ روز قبل
 • تکنسین بیهوشی اتاق عمل خانم

  دهوند |۴ روز قبل
 • به یک وکساپ کار ماهر

  دهوند |۴ روز قبل
 • کارشناس علوم آزمایشگاهی

  دهوند |۴ روز قبل
 • اپراتور باتجربه و حرفه ای

  دهوند |۴ روز قبل
 • تکنسین بیهوشی و اتاق عمل

  دهوند |۴ روز قبل
 • به یک اپراتورلیزر

  دهوند |۴ روز قبل
 • تکنسین بیهوشی

  دهوند |۴ روز قبل
 • کاردان یا کارشناس رادیولوژی

  دهوند |۴ روز قبل
 • به یک متحرک کار نیمه ماهر

  دهوند |۴ روز قبل
 • به یک قالب ریز ثابت و

  دهوند |۴ روز قبل
 • ازعلاقمندان به کاردرآزمایشگاه

  دهوند |۴ روز قبل
 • یکنفراپراتورخانم20تا30سال

  دهوند |۴ روز قبل
 • قالب ریز ماهر

  دهوند |۴ روز قبل