مشاهده همه اخباراستخدام سالن کار

 • به کارگر ساده ، ماهر

  دهوند |۲:۴۲
 • ناخن کار ماهر

  دهوند |۱:۰۶
 • سالن زیبایی عسل

  دهوند |۱:۰۶
 • ناخن کار ماهر

  دهوند |۱:۰۶
 • وردست ناخن کارحرفه ای

  دهوند |۱:۰۶
 • * کافه رستوران توسو *

  دهوند |۱:۰۵
 • سالن کار جهت کاردر

  دهوند |۱:۰۵
 • سالن کار

  دهوند |۱:۰۵
 • سالن کار ماهرخانم

  دهوند |۱:۰۵
 • به تعدادی سالن کار باتجربه

  دهوند |۱:۰۵
 • سالن کاروبسته بند غذا (خانم)

  دهوند |۱:۰۵
 • سالن کار با تجربه

  دهوند |۱:۰۵
 • سالن کار و گارسن خانم وآقا

  دهوند |۱:۰۵
 • رستورانهای زنجیره ای

  دهوند |۱:۰۳
 • آشپز ،کمک آشپز،سالن کار

  دهوند |دیروز
 • تعدادی دستیار خانم

  دهوند |دیروز
 • خدمه خانم

  دهوند |دیروز
 • تعدادی ویتر و سالن کار

  دهوند |دیروز
 • رستورانهای زنجیره ای

  دهوند |دیروز
 • سالن کار آقا

  دهوند |دیروز
 • فست فود اسپریچو

  دهوند |دیروز
 • به تعدادی سالن کار مبتدی و

  دهوند |دیروز
 • سالن کار آقا

  دهوند |دیروز
 • سالن کار خانم

  دهوند |دیروز
 • سالن کار و مهماندارحرفه ای

  دهوند |دیروز
 • سالن کار حرفه ای جهت کار در

  دهوند |دیروز
 • سالن کار خانم

  دهوند |دیروز
 • وردست ناخن

  دهوند |دیروز
 • سالن زیبایی میرداماد

  دهوند |دیروز
 • سالن زیبایی میرداماد

  دهوند |دیروز
 • پیشخدمت خانم با سواد

  دهوند |۲ روز قبل
 • به یک طراح ناخن ماهر

  دهوند |۲ روز قبل
 • دستیار آشنا به کار ناخن

  دهوند |۲ روز قبل
 • سالن زیبایی آرا ARA

  دهوند |۲ روز قبل
 • ناخن کار ماهر

  دهوند |۲ روز قبل
 • یک سالن کار

  دهوند |۲ روز قبل
 • رستورانهای زنجیره ای

  دهوند |۲ روز قبل
 • کباب پز و سالن کار

  دهوند |۲ روز قبل
 • به یک وردست ساده

  دهوند |۲ روز قبل
 • به یک وردست ساده

  دهوند |۲ روز قبل
 • وردست ناخن کار واجاره یک

  دهوند |۲ روز قبل
 • دستیار ناخن کار ( ماهر )

  دهوند |۲ روز قبل
 • استخدام سالن کار جهت کار در رستوران – تبریز

  ای استخدام |۲ روز قبل
 • استخدام سالن کار آقا و خانم – رستوران جم در قم

  ای استخدام |۲ روز قبل
 • سالن کار

  دهوند |۴ روز قبل
 • سالن کار آقا و خانم

  دهوند |۴ روز قبل
 • به یک سالن کار آقا

  دهوند |۴ روز قبل
 • سالن کار ماهر

  دهوند |۴ روز قبل
 • سالن کار

  دهوند |۴ روز قبل
 • رستورانهای زنجیره ای

  دهوند |۴ روز قبل