مشاهده همه اخباراستخدام مهندس الکترونیک

 • استخدام مهندس برق الکترونیک خانم در شرکت معتبر در گرمسار

  ای استخدام |۱:۰۲
 • تکنسین یاکارشناس برق

  دهوند |۲ روز قبل
 • فوق دیپلم یالیسانس

  دهوند |۲ روز قبل
 • به تعدادی نیروی برقکار

  دهوند |۲ روز قبل
 • به یکنفر تعمیرکار

  دهوند |۲ روز قبل
 • استخدام در شرکت تولیدی فیلتر سرکان

  دهوند |۲ روز قبل
 • استخدام در شرکت خصوصی

  دهوند |۲ روز قبل
 • استخدام مهندس برق الکترونیک جهت نظارت فنی در تهران

  ای استخدام |۲ روز قبل
 • کارشناس برق

  دهوند |۳ روز قبل
 • استخدام مهندس و تکنیسین الکترونیک

  دهوند |۳ روز قبل
 • مهندس ابزار دقیق- کارشناس فنی

  دهوند |۳ روز قبل
 • برقکارماهرساختمان،نصاب

  دهوند |۳ روز قبل
 • دیپلم یا فوق دیپلم الکترونیک

  دهوند |۳ روز قبل
 • به چند نفر

  دهوند |۳ روز قبل
 • به تکنسین فنی

  دهوند |۳ روز قبل
 • یکنفر تکنسین برق الکترونیک

  دهوند |۳ روز قبل
 • به تعدادی نیروی برقکار

  دهوند |۴ روز قبل
 • یک شرکت معتبر

  دهوند |۴ روز قبل
 • فوق دیپلم برق صنعتی

  دهوند |۴ روز قبل
 • یک نفر تکنسین خانم آشنا به

  دهوند |۴ روز قبل
 • تکنسین برق و الکترونیک

  دهوند |۴ روز قبل
 • یک نفر تکنسین الکترونیک

  دهوند |۴ روز قبل
 • به تعدادی آقا بامدرک فنی

  دهوند |۴ روز قبل
 • تکنسین برق(آقا) آشنا به

  دهوند |۴ روز قبل
 • دیپلم ریاضی یافوق دیپلم برق

  دهوند |۴ روز قبل
 • تکنسین برق

  دهوند |۴ روز قبل
 • تعدادی کارآموز رایگان خانم

  دهوند |۴ روز قبل
 • به چند نفر

  دهوند |۴ روز قبل
 • به چندنفر تکنسین الکترونیک

  دهوند |۴ روز قبل
 • کاردان الکترونیک جهت

  دهوند |۴ روز قبل
 • تکنسین برق والکترونیک آقا

  دهوند |۴ روز قبل
 • تعمیرکار الکترونیک

  دهوند |۴ روز قبل
 • استخدام فوق دیپلم الکترونیک دوشنبه ۱ خرداد ۹۶

  دهوند |۴ روز قبل
 • استخدام کارشناس الکترونیک در شرکت ماهان تراشه

  دهوند |۴ روز قبل
 • استخدام مهندس کامپیوتر خانم

  دهوند |۵ روز قبل
 • استخدام مهندس الکترونیک یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۶

  دهوند |۵ روز قبل
 • تکنسین فنی آقا

  دهوند |۵ روز قبل
 • مهندس برق ناظراجرایی کارگاه

  دهوند |۵ روز قبل
 • استخدام نیروی فنی آقا و منشی خانم

  دهوند |۵ روز قبل
 • نقشه کش صنعتی خانم و

  دهوند |۵ روز قبل
 • یک شرکت معتبر واقع در

  دهوند |۵ روز قبل
 • همکاری با مهندسین برق

  دهوند |۵ روز قبل
 • به 2 نفر نیروی آقا

  دهوند |۵ روز قبل
 • شرکت وارد کننده

  دهوند |۵ روز قبل
 • تکنسین الکترونیک

  دهوند |۵ روز قبل
 • کارشناس پشتیبانی نرم افزار

  دهوند |۵ روز قبل
 • برقکارماهرساختمان،نصاب

  دهوند |۵ روز قبل
 • تکنسین برق

  دهوند |۵ روز قبل
 • تکنسین فنی مسلط به جوش

  دهوند |۵ روز قبل
 • مهندس برق

  دهوند |۵ روز قبل