مشاهده همه اخباراستخدام مونتاژکار

 • برشکار و مونتاژکار

  دهوند |دیروز
 • کارگرساده و نیمه ماهر

  دهوند |دیروز
 • مونتاژکار آقا ( جوان )

  دهوند |دیروز
 • تعدادی خانم جهت مونتاژ

  دهوند |دیروز
 • مونتاژکار تابلوهای برق صنعتی

  دهوند |دیروز
 • تعدادی مونتاژکار جهت تولید

  دهوند |دیروز
 • مونتاژکار ماهر MDF

  دهوند |دیروز
 • شرکت تولیدی بازرگانی

  دهوند |دیروز
 • برشکار و مونتاژکار

  دهوند |دیروز
 • استخدام خانم فعال

  دهوند |دیروز
 • تعدادی کارگرمونتاژکار

  دهوند |دیروز
 • شب کار آقا و مونتاژکار خانم

  دهوند |دیروز
 • مونتاژ کار بردهای الکترونیک

  دهوند |دیروز
 • تعدادی مونتاژکاروبسته بندخانم

  دهوند |دیروز
 • تعدادی مونتاژ کار خانم

  دهوند |دیروز
 • کارگر ساده خانم جهت

  دهوند |دیروز
 • چند نفر خانم جهت مونتاژ

  دهوند |دیروز
 • به 2نفر کارگرخانم نیمه ماهر

  دهوند |دیروز
 • مونتاژکار ماهر

  دهوند |دیروز
 • به چند نفر کارگر مونتاژکار

  دهوند |دیروز
 • تعدادی کارگر ماهر جهت تولید

  دهوند |دیروز
 • مونتاژ کار الکترونیک

  دهوند |دیروز
 • مونتاژکار تابلوهای برق صنعتی

  دهوند |دیروز
 • تعدادی کارگرمونتاژکار

  دهوند |دیروز
 • به یک مونتاژکار حرفه ای

  دهوند |دیروز
 • استخدام مونتاژکار جهت مونتاژ قطعات الکترونیکی

  ای استخدام |۲ روز قبل
 • استخدام مونتاژکار MDF آقا در کرج

  ای استخدام |۲ روز قبل
 • همکار خانم جهت مونتاژ

  دهوند |۲ روز قبل
 • به یک نجار ماهر

  دهوند |۲ روز قبل
 • تعدادی مونتاژکار ماهر جهت

  دهوند |۲ روز قبل
 • تعدادی کارگرمونتاژکار

  دهوند |۲ روز قبل
 • تعدادی کارگر ماهر جهت تولید

  دهوند |۲ روز قبل
 • مونتاژکار تابلو برق

  دهوند |۲ روز قبل
 • به یک نفر مونتاژکار آشنا

  دهوند |۲ روز قبل
 • مونتاژکار تابلوهای برق صنعتی

  دهوند |۲ روز قبل
 • مونتاژکار آقا ( جوان )

  دهوند |۲ روز قبل
 • مونتاژکار و برشکار ماهرMDF

  دهوند |۲ روز قبل
 • تعدادی خانم و آقا جهت

  دهوند |۲ روز قبل
 • مونتاژ کار الکترونیک

  دهوند |۲ روز قبل
 • یک شرکت معتبراجاق گازسازی

  دهوند |۲ روز قبل
 • مونتاژکار قطعات الکترونیکی

  دهوند |۲ روز قبل
 • به تعدادی کارگرمونتاژکار

  دهوند |۲ روز قبل
 • کارگر مونتاژ کار آقا

  دهوند |۲ روز قبل
 • مونتاژکار صنعتی

  دهوند |۲ روز قبل
 • مونتاژکار ماهر MDF

  دهوند |۲ روز قبل
 • مونتاژکار تابلوبرق صنعتی

  دهوند |۲ روز قبل
 • به یک مونتاژ کار

  دهوند |۲ روز قبل
 • تعدادی مونتاژکار جوان آقا

  دهوند |۲ روز قبل
 • یک طراح مدارهای الکترونیک و

  دهوند |۲ روز قبل
 • مونتاژکار شیرآلات صنعتی

  دهوند |۲ روز قبل