مشاهده همه اخباراستخدام ناخن کار

 • به یک ناخن کار حرفه ای

  دهوند |۲۳ روز قبل
 • به تعدادی ناخن کار

  دهوند |۲۳ روز قبل
 • ناخن کار + اپیلاسیون کار

  دهوند |۲۳ روز قبل
 • ناخن کار

  دهوند |۲۳ روز قبل
 • مانیکوریست و پدیکوریست

  دهوند |۲۳ روز قبل
 • ناخن کار حرفه ای

  دهوند |۲۳ روز قبل
 • ناخن کار حرفه ای

  دهوند |۲۳ روز قبل
 • ناخن کار حرفه ای

  دهوند |۲۳ روز قبل
 • سالن زیبایی واقع درسعادت آباد

  دهوند |۲۳ روز قبل
 • ناخن کار و اپیلاسیون کار

  دهوند |۲۳ روز قبل
 • 2 نفر وردست ناخن

  دهوند |۲۳ روز قبل
 • سالن زیبایی عسل

  دهوند |۲۳ روز قبل
 • سهروردی جنوبی

  دهوند |۲۳ روز قبل
 • ناخن کار با مشتری

  دهوند |۲۳ روز قبل
 • ناخن کار حرفه ای

  دهوند |۲۳ روز قبل
 • به یک دستیار ناخن

  دهوند |۲۳ روز قبل
 • ناخن کار و اپیلاسیون کار

  دهوند |۲۳ روز قبل
 • ناخن کارحرفه ای بامشتری

  دهوند |۲۳ روز قبل
 • مانیکوریست حرفه ای

  دهوند |۲۳ روز قبل
 • ناخن کار حرفه ای

  دهوند |۲۳ روز قبل
 • ناخن کار نیازمندیم

  دهوند |۲۳ روز قبل
 • ناخن کار و اپیلاسیون کارماهر

  دهوند |۲۳ روز قبل
 • به یک ناخن کار ، کوپ کار

  دهوند |۲۳ روز قبل
 • یک سالن زیبایی معتبر

  دهوند |۲۳ روز قبل
 • رنگ و مش کار ترجیحا با مشتری

  دهوند |۲۳ روز قبل
 • به یک کارآموز ناخن (رایگان)

  دهوند |۲۴ روز قبل
 • به یک اپیلاسیون کار حرفه ای

  دهوند |۲۴ روز قبل
 • ناخن کار

  دهوند |۲۴ روز قبل
 • ناخن کار و طراح حرفه ای

  دهوند |۲۴ روز قبل
 • ( آرایشگاه لارا )

  دهوند |۲۴ روز قبل
 • به یک دستیار ناخن

  دهوند |۲۴ روز قبل
 • ( ونوس آبی )

  دهوند |۲۴ روز قبل
 • به یک کارآموز رایگان

  دهوند |۲۴ روز قبل
 • اجاره میز ناخن

  دهوند |۲۴ روز قبل
 • سالن زیبایی

  دهوند |۲۴ روز قبل
 • به یک ناخن کار (درصدی یا

  دهوند |۲۴ روز قبل
 • یکنفرناخن کار و اجاره 3صندلی

  دهوند |۲۴ روز قبل
 • ناخن کار حرفه ای

  دهوند |۲۵ روز قبل
 • ناخن کار حرفه ای شوید

  دهوند |۲۵ روز قبل
 • مانیکوریست و پدیکوریست

  دهوند |۲۵ روز قبل
 • به یک ناخن کار مجرب

  دهوند |۲۵ روز قبل
 • یکنفر مانیکوریست

  دهوند |۲۵ روز قبل
 • 2نفرناخن کاربا مشتری وابروکار

  دهوند |۲۵ روز قبل
 • ناخن کار کاملا حرفه ای

  دهوند |۲۵ روز قبل
 • تعدادی ناخن کارحرفه ای

  دهوند |۲۵ روز قبل
 • به یک دستیار خانم

  دهوند |۲۵ روز قبل
 • وردست ناخن کار

  دهوند |۲۵ روز قبل
 • به یکنفر ناخن کار حرفه ای

  دهوند |۲۵ روز قبل
 • سالن معتبر در ونک،گاندی

  دهوند |۲۵ روز قبل
 • سالن زیبایی ماریسا

  دهوند |۲۵ روز قبل