مشاهده همه اخباراستخدام نجار

 • استخدام نجار ماهر و نیمه ماهر در شهر تهران

  ای استخدام |۱۱:۳۴
 • استخدام نجار ماهر و نیمه ماهر – شرکت معتبر در یزد

  ای استخدام |۱۰:۳۰
 • استخدام تعدادی نجار ماهر در مشهد

  ای استخدام |۹:۱۰
 • نجار ماهر ، وردست

  دهوند |۲ روز قبل
 • استخدام نجار ماهر و نصاب درب در تهران

  ای استخدام |۲ روز قبل
 • استخدام تعدادی نجار ماهر و نیمه ماهر آقا – کرج

  ای استخدام |۲ روز قبل
 • MDF کار ماهر

  دهوند |۲ روز قبل
 • نجار ماهر و MDF کار

  دهوند |۲ روز قبل
 • طراح و اپراتور ماهر

  دهوند |۲ روز قبل
 • نجار ماهر

  دهوند |۲ روز قبل
 • کارگر نجار

  دهوند |۲ روز قبل
 • برشکار ماهر MDF

  دهوند |۲ روز قبل
 • نجار MDF کار متاهل

  دهوند |۲ روز قبل
 • ترجیحا اکیپ کنترات کار

  دهوند |۲ روز قبل
 • نجارماهر و نیمه ماهر

  دهوند |۲ روز قبل
 • به نجار ماهر استیل کار

  دهوند |۲ روز قبل
 • MDF کار ماهر و نیمه ماهر

  دهوند |۲ روز قبل
 • به یک یا چند کارگر ماهر

  دهوند |۲ روز قبل
 • به یک نجار ماهر

  دهوند |۲ روز قبل
 • برشکار و مونتاژکار

  دهوند |۲ روز قبل
 • به تعدادی نجار فرنگی کار

  دهوند |۲ روز قبل
 • برشکارماهر

  دهوند |۲ روز قبل
 • به تعدادی رنگ کار چوب

  دهوند |۲ روز قبل
 • استخدام نجار آشنا به دکوراسیون اداری

  ای استخدام |۳ روز قبل
 • استخدام تعدادی نجار فرنگی کار

  ای استخدام |۳ روز قبل
 • استخدام تعدادی کارگر نجار ماهر آقا در کرج

  ای استخدام |۳ روز قبل
 • استخدام استاد کار نجار ماهر در شهر مشهد

  ای استخدام |۳ روز قبل
 • استخدام تعدادی نجار ماهر و نیمه ماهر و کارگر در کرج

  ای استخدام |۳ روز قبل
 • به تعدادی نجار – رنگ کار

  دهوند |۴ روز قبل
 • به چند نفر

  دهوند |۴ روز قبل
 • به یک استاد کار نجار

  دهوند |۴ روز قبل
 • نجار ماهر جهت ساخت

  دهوند |۴ روز قبل
 • نجار ماهر جهت مبل راحتی

  دهوند |۴ روز قبل
 • به تعدادی نجار نیمه ماهر

  دهوند |۴ روز قبل
 • نجارماهر و نیمه ماهر

  دهوند |۴ روز قبل
 • نجار و فرنگی کار حرفه ای

  دهوند |۴ روز قبل
 • نجار ،کلاف ساز ماهر

  دهوند |۴ روز قبل
 • نجار و رنگ کار

  دهوند |۴ روز قبل
 • برشکار و مونتاژکار

  دهوند |۴ روز قبل
 • CNC کار ماهر جهت

  دهوند |۴ روز قبل
 • کارگر ماهر جهت کار

  دهوند |۴ روز قبل
 • به تعدادی نجار و یک نفر

  دهوند |۴ روز قبل
 • به یک استاد کار نجار و

  دهوند |۴ روز قبل
 • نجار ماهر و نیمه ماهر مبلمان

  دهوند |۴ روز قبل
 • استخدام نجار و فرنگی کار حرفه ای جهت همکاری در شهر تهران

  ای استخدام |۵ روز قبل
 • استخدام نجار ماهر جهت تولید سرویس چوب و میز در مشهد

  ای استخدام |۵ روز قبل
 • استخدام تعدادی رویه کوب و نجار مبلمان در کرج

  ای استخدام |۵ روز قبل
 • اکیپ ماهر نجار

  دهوند |۵ روز قبل
 • چند کارگر ماهر نجار

  دهوند |۵ روز قبل
 • استخدام کارگر ماهر نجار و رنگ کار و رویه کوب و خیاط

  ای استخدام |۶ روز قبل