مشاهده همه اخباراستخدام وسط کار

 • تعدادی زیگزالدوز و

  دهوند |۱:۳۷
 • زیگزالدوز حرفه ای تریکو

  دهوند |۱:۳۷
 • سله بن

  دهوند |۱:۳۶
 • وسط کار خانم

  دهوند |دیروز
 • وسط کار خانم و فروشنده

  دهوند |دیروز
 • تعدادی وسط کار ، چرخکار

  دهوند |دیروز
 • وسط کار

  دهوند |دیروز
 • کارگر ساده وسط کار خانم

  دهوند |دیروز
 • استخدام چرخکار تکمیلی دوز جهت کار لی و وسط کار در همدان

  ای استخدام |دیروز
 • استخدام وسط کار خانم جهت پوشاک مجلسی زنانه

  ای استخدام |دیروز
 • استخدام تعدادی وسط کار در پوشاک فدک در قم

  ای استخدام |دیروز
 • استخدام چرخکار ماهر و نیمه ماهر و وسط کار در زنجان

  ای استخدام |دیروز
 • استخدام وردست چرخکار و وسط کار مجرب در همدان

  ای استخدام |دیروز
 • کمک آشپز مسلط به کباب پزی

  دهوند |دیروز
 • به تعدادی وردست برشکار

  دهوند |دیروز
 • تعدادی زیگزال دوز ،

  دهوند |دیروز
 • شلوار دوز کتان – وسط کار

  دهوند |دیروز
 • بسته بند و وسط کار

  دهوند |دیروز
 • یکنفر کارگر ماهر

  دهوند |۲ روز قبل
 • به وسط کار خانم

  دهوند |۲ روز قبل
 • به تعدادی وردست برشکار

  دهوند |۲ روز قبل
 • به تعدادی وسط کار

  دهوند |۲ روز قبل
 • تعدادی وسط کار خانم

  دهوند |۲ روز قبل
 • به تعدادی وسط کار خانم

  دهوند |۲ روز قبل
 • به 2 نفر شاگرد وسط کار

  دهوند |۲ روز قبل
 • تعدادی وسط کار

  دهوند |۲ روز قبل
 • وسط کار ماهر آقا

  دهوند |۲ روز قبل
 • به تعدادی وسط کار خانم

  دهوند |۲ روز قبل
 • استخدام تعدادی وسط کار جهت تولیدی پوشاک در تهران

  ای استخدام |۲ روز قبل
 • بسته بند و وسط کار خانم

  دهوند |۲ روز قبل
 • زیگزال دوز و وسط کار خانم

  دهوند |۲ روز قبل
 • راسته دوز و وسط کار

  دهوند |۲ روز قبل
 • تعدادی چرخکار و زیگزال دوز

  دهوند |۲ روز قبل
 • یکنفر کارگر ماهر

  دهوند |۳ روز قبل
 • وسط کار خانم یا آقا

  دهوند |۳ روز قبل
 • تولیدی گابریل،تی شرت مردانه

  دهوند |۳ روز قبل
 • وسط کار خانم

  دهوند |۳ روز قبل
 • تعدادی وسط کار آقا

  دهوند |۳ روز قبل
 • وردست برشکار و وسط کار

  دهوند |۳ روز قبل
 • به تعدادی وسط کار

  دهوند |۳ روز قبل
 • وسط کار خانم یا آقا

  دهوند |۳ روز قبل
 • کارگر و وسط کار خانم

  دهوند |۳ روز قبل
 • وسط کار و بسته بند

  دهوند |۳ روز قبل
 • تعدادی وسط کار ماهر

  دهوند |۳ روز قبل
 • استخدام تراشکار ماهر و وسط کار در شهرک صنعتی چهاردانگه

  ای استخدام |۳ روز قبل
 • استخدام تعدادی وسط کار جهت همکاری در تهران

  ای استخدام |۳ روز قبل
 • استخدام خیاط راسته دوز و وسط کار خانم در کرج

  ای استخدام |۳ روز قبل
 • به تعدادی راسته دوز ماهر

  دهوند |۳ روز قبل
 • زیگزاگدوز ماهر تریکو و

  دهوند |۳ روز قبل
 • به تعدادی بسته بند و وسط کار

  دهوند |۳ روز قبل