مشاهده همه اخباراستخدام وسط کار

 • استخدام راسته دوز و وسط کار و زیگزالدوز در شهر قم

  ای استخدام |دیروز
 • استخدام تعدادی چرخکار و وسط کار جهت کار در محدوده لاله زار

  ای استخدام |دیروز
 • به تعدادی بسته بند و

  دهوند |دیروز
 • به تعدادی وسط کار

  دهوند |۲ روز قبل
 • به یک نفر وسط کار

  دهوند |۲ روز قبل
 • وسط کار و بسته بند

  دهوند |۲ روز قبل
 • تعدادی وسط کار خانم

  دهوند |۲ روز قبل
 • وسط کار خانم

  دهوند |۲ روز قبل
 • کارگر ساده وسط کار خانم

  دهوند |۲ روز قبل
 • استخدام تنه دوز و یقه دوز و وسط کار مجرب در کرج

  ای استخدام |۲ روز قبل
 • استخدام تعدادی وسط کار خانم جهت کار در تهران

  ای استخدام |۲ روز قبل
 • به یک وسط کار و چرخکار

  دهوند |۳ روز قبل
 • تعدادی چرخکار خانم و آقا

  دهوند |۳ روز قبل
 • جهت تولیدلباس زیرزنانه

  دهوند |۳ روز قبل
 • به تعدادی زیگزال دوز

  دهوند |۳ روز قبل
 • زیگزال دوز ، وسط کار

  دهوند |۳ روز قبل
 • به دوزنده و وسط کار خانم

  دهوند |۳ روز قبل
 • تنه دوز و وسط کار و

  دهوند |۳ روز قبل
 • به یک وسط کار

  دهوند |۴ روز قبل
 • تعدادی وسط کار خانم یا آقا

  دهوند |۴ روز قبل
 • وسط کار

  دهوند |۴ روز قبل
 • تعدادی خانم راسته دوز

  دهوند |۴ روز قبل
 • به تعدادی وسط کار و اتوکار

  دهوند |۴ روز قبل
 • وسط کار آقا

  دهوند |۴ روز قبل
 • به وسط کار خانم

  دهوند |۴ روز قبل
 • استخدام چرخکار و اتوکار و وسط کار در شهر یزد

  ای استخدام |۴ روز قبل
 • استخدام وسط کار خانم یا آقا در تهران محدوده ی فردوسی

  ای استخدام |۴ روز قبل
 • استخدام زیگزالدوز و راسته دوز و وسط کار ماهر در کرج

  ای استخدام |۴ روز قبل
 • تعدادی جیب دوز و راسته دوز

  دهوند |۴ روز قبل
 • تعدادی خانم راسته دوز

  دهوند |۴ روز قبل
 • به تعدادی وسط کار و چرخکار

  دهوند |۴ روز قبل
 • تعدادی چرخکار خانم مانتودوز

  دهوند |۴ روز قبل
 • به یک چرخکار و وسط کار

  دهوند |۴ روز قبل
 • وسط کار خانم و فروشنده

  دهوند |۵ روز قبل
 • استخدام وسط کار خانم و فروشنده جهت مزون در تهران

  ای استخدام |۵ روز قبل
 • استخدام زیگزالدوز و وسط کار ماهر و نیمه ماهر در کرج

  ای استخدام |۵ روز قبل
 • به تعدادی وسط کار

  دهوند |۵ روز قبل
 • بسته بند و وسط کار

  دهوند |۵ روز قبل
 • به تعدادی وسط کار و

  دهوند |۵ روز قبل
 • وسط کار بسته بند و بخار کار

  دهوند |۵ روز قبل
 • تعدادی وسط کار آقا

  دهوند |۶ روز قبل
 • به یک وسط کار آقا

  دهوند |۶ روز قبل
 • به تعدادی زیگزالدوز،چرخکار

  دهوند |۶ روز قبل
 • تعدادی وسط کار

  دهوند |۶ روز قبل
 • به تعدادی کارگر کوک زن

  دهوند |۶ روز قبل
 • تعدادی وسط کار

  دهوند |۶ روز قبل
 • تعدادی بسته بند ، وسط کار

  دهوند |۶ روز قبل
 • وسط کار خانم

  دهوند |۶ روز قبل
 • تعدادی وسط کار و بخارکار خانم

  دهوند |۶ روز قبل
 • وسط کار و بسته بند (فقط خانم)

  دهوند |۶ روز قبل