مشاهده همه اخباراستخدام پارکبان

 • رزرویشن خانم شیفت شب

  دهوند |دیروز
 • استخدام آشپز ، کمک آشپز ، پارکبان و سالن دار در چالوس

  پرداد |۲ روز قبل
 • استخدام شرکت معماری و بازرگانی واقع در تهران

  استخدامی |۳ روز قبل
 • پارکبان آقا باسابقه کار جهت

  دهوند |۴ روز قبل
 • استخدام تعدادی نیروی پارکبان جهت کار در پارکینگ در شیراز

  ای استخدام |۴ روز قبل
 • به 5 نفر پارکبان آقا

  دهوند |۴ روز قبل
 • پارکبان با گواهینامه رانندگی

  دهوند |۵ روز قبل
 • استخدام در مجتمع رفاهی و تفریحی شهر آفتاب

  دهوند |۸ روز قبل
 • پارکبان و نظافتچی

  دهوند |۸ روز قبل
 • پارکبان ولابی من بازنشسته

  دهوند |۹ روز قبل
 • استخدام نگهبان و پارکبان و نظافتچی در شهر زنجان

  ای استخدام |۹ روز قبل
 • استخدام پارکبان و نظافتچی جهت همکاری در شهر تهران

  ای استخدام |۹ روز قبل
 • سرایدار مجرد آقا

  دهوند |۹ روز قبل
 • استخدام در شرکت ترافیک هوشمند الیت

  دهوند |۱۰ روز قبل
 • سرایدار مجرد آقا

  دهوند |۱۰ روز قبل
 • سرایدار مجرد آقا

  دهوند |۱۱ روز قبل
 • نگهبان – پارکبان – کارگر ساده

  دهوند |۱۲ روز قبل
 • سرایدار مجرد آقا

  دهوند |۱۴ روز قبل
 • سرایدار مجرد آقا

  دهوند |۱۶ روز قبل
 • سرایدار مجرد آقا

  دهوند |۱۶ روز قبل
 • صندوقدار مجرب

  دهوند |۱۷ روز قبل
 • استخدام پارکبان آقا جهت باغ رستوران – کرج

  ای استخدام |۲۰ روز قبل
 • نگهبان جوان و بازنشسته

  دهوند |۲۴ روز قبل
 • استخدام پارکبان و نگهبان جوان آقا جهت شرکت معتبر

  ای استخدام |۲۴ روز قبل
 • تعدادی نیروی نگهبان و پارکبان

  دهوند |۲۵ روز قبل
 • نگهبان جوان و بازنشسته

  دهوند |۲۵ روز قبل
 • نگهبان جوان و بازنشسته

  دهوند |۲۶ روز قبل
 • پارکبان بافن بیان بالا

  دهوند |۲۶ روز قبل
 • به تعدادی نگهبان و پارکبان

  دهوند |۲۶ روز قبل
 • استخدام پارکبان جهت رستوران و کافی شاپ – کرج

  ای استخدام |۲۷ روز قبل
 • به تعدادی نگهبان و پارکبان

  دهوند |۲۹ روز قبل
 • استخدام تعدادی نگهبان و پارکبان در شهر تهران

  ای استخدام |۲۹ روز قبل
 • به تعدادی نگهبان و پارکبان

  دهوند |۳۰ روز قبل
 • پارکبان با حقوق ثابت

  دهوند |۳۰ روز قبل
 • پارکبان باتجربه

  دهوند |۳۰ روز قبل