مشاهده همه اخباراستفان دیون

 • زن مخالف روسیه را برای وزارت خارجه معرفی شد

  خرداد |۱۲ روز قبل
 • تغییر وزیر خارجه کانادا

  عصر ایران |۱۲ روز قبل
 • خبرنگار زنی که وزیر خارجه جدید کانادا شد

  عصر اقتصاد |۱۳ روز قبل
 • وزیر امور خارجه جدید کانادا انتخاب شد

  حرف نو |۱۳ روز قبل
 • وزیر امور خارجه کانادا انتخاب شد

  صبا ایران |۱۳ روز قبل
 • وزیر امور خارجه کانادا انتخاب شد

  آریا نیوز |۱۳ روز قبل
 • وزیر امور خارجه جدید کانادا انتخاب شد

  خلیج فارس |۱۳ روز قبل
 • وزیر امور خارجه جدید کانادا انتخاب شد

  عصر ایران |۱۳ روز قبل
 • وزیر امور خارجه جدید کانادا انتخاب شد

  باشگاه خبرنگاران |۱۳ روز قبل
 • وزیر امور خارجه جدید کانادا انتخاب شد

  واحد مرکزی خبر |۱۳ روز قبل