اسدالله عسگر اولادی

 • افت 20 درصدی ارزش ریال در 5 سال

  فصل اقتصاد |۲۶ روز قبل
 • افت ۲۰درصد ارزش ریال ایران

  خبرگزاری آنا |۲۶ روز قبل
 • ارزش ریال ایران 20درصد افت کرده است

  آریا بازار |۲۶ روز قبل
 • ارزش ریال ایران ۲۰درصد افت کرد

  تصویر روز |۲۷ روز قبل
 • ارزش ریال ایران در پنج سال اخیر ۲۰ درصد افت کرده

  اعتماد آنلاین |۲۷ روز قبل
 • عسگر اولادی: ارزش ریال ایران ۲۰درصد افت کرده است

  آرمان اقتصادی |۲۷ روز قبل
 • ارزش ریال ایران ۲۰ درصد افت کرده است

  خوزنا |۲۷ روز قبل
 • ارزش ریال ایران 20 درصد افت کرده است

  پول نیوز |۲۷ روز قبل
 • ارزش ریال ایران ۲۰درصد افت کرده است

  اعتبار نیوز |۲۷ روز قبل
 • ارزش ریال ایران 20درصد افت کرده است

  فصل تجارت |۲۷ روز قبل
 • افت ۲۰ درصدی ارزش ریال ایران

  تجارت نیوز |۲۷ روز قبل
 • ارزش ریال ایران ۲۰ درصد افت کرده است

  تابناک |۲۷ روز قبل