اسماعیل شفیعی سروستانی

  • برگزاری دوره مقدماتی معارف مهدویت در مشهد

    واحد مرکزی خبر |۱۹ روز قبل
  • عزت و افتخار حسینی/ نه سکه نه تندیس!

    کرونا نیوز |۲۶ روز قبل
  • نه سکه نه تندیس..!

    کرونا نیوز |۲۶ روز قبل