اعلام نتایج رفراندوم

  • نخست وزیر اسلوونی استعفا داد

    جامعه خبر |۵ روز قبل
  • نخست وزیر اسلوونی استعفا کرد

    خرداد |۶ روز قبل
  • همه پرسی، حق رئیس جمهوری برای اجرای قانون اساسی است

    حق و حقوق |۳۰ روز قبل