افت شدید قیمت نفت

 • اخبار مهم اقتصادی امروز در یک نگاه ؛ یکشنبه 30 اردیبهشت

  فصل اقتصاد |۴ روز قبل
 • پیامدهای خروج توتال از فاز ۱۱ پارس جنوبی چیست؟

  فرارو |۵ روز قبل
 • صیانت از ذخایر ارزی، راهکار عبور از اضطرار

  اعتبار نیوز |۶ روز قبل
 • قیمت های نفت بالا رفت/ برنت به 78 دلار رسید

  فصل تجارت |۱۱ روز قبل
 • قیمت های نفت بالا رفت

  آریا بازار |۱۳ روز قبل
 • قیمت های نفت بالا رفت

  تجارت نیوز |۱۳ روز قبل
 • قیمت نفت بالا رفت

  تیک |۱۳ روز قبل
 • قیمت های نفت بالا رفت/ برنت به ۷۸ دلار رسید

  آرمان اقتصادی |۱۳ روز قبل
 • قیمت های نفت بالا رفت/ برنت به ۷۸ دلار رسید

  مهر نیوز |۱۳ روز قبل
 • دلگرمی شاخص های جهانی به خوش قولی ایران

  فصل اقتصاد |۱۵ روز قبل
 • سیگنال برجام در بازارهای جهانی

  اعتبار نیوز |۱۵ روز قبل
 • ذخایر ارزی ایران توان کافی برای حمایت از ریال را دارد

  تجارت نیوز |۱۶ روز قبل
 • ایران توان کافی برای حمایت از ریال را دارد

  خبرگزاری تریبون |۱۶ روز قبل
 • ایران توان حمایت از ریال را دارد

  فصل تجارت |۱۶ روز قبل
 • ایران توان حمایت از ریال را دارد

  فصل اقتصاد |۱۶ روز قبل
 • ایران توان کافی برای حمایت از ریال دارد

  فصل تجارت |۱۶ روز قبل
 • ایران توان کافی برای حمایت از ریال دارد

  فصل اقتصاد |۱۶ روز قبل
 • رویترز: ایران با ذخایر 112 میلیارد دلاری توان کافی برای حمایت از ریال دارد

  فصل اقتصاد |۱۶ روز قبل
 • عقب گرد 511 واحدی شاخص کل بورس/ بیم و امیدهای سیاسی در بازار کم حجم

  فصل تجارت |۱۹ روز قبل
 • توجیه اوپک برای ادامه کاهش تولید نفت

  تجارت نیوز |۲۰ روز قبل
 • توجیه ضعیف اوپک برای ادامه کاهش تولید نفت

  آرمان اقتصادی |۲۰ روز قبل
 • توجیه ضعیف اوپک برای ادامه کاهش تولید نفت

  فصل اقتصاد |۲۰ روز قبل
 • توجیه ضعیف اوپک برای ادامه کاهش تولید نفت

  فصل تجارت |۲۰ روز قبل
 • کاهش 70 هزار بشکه ای تولید نفت اوپک

  فصل اقتصاد |۲۲ روز قبل
 • کاهش 70 هزار بشکه ای تولید نفت اوپک

  فصل تجارت |۲۲ روز قبل
 • نفت جلوی گرسنگی را نمی گیرد

  فصل تجارت |۲۳ روز قبل
 • پاسخ پنج پرسش از اقتصادهای نفتی

  فصل اقتصاد |۲۳ روز قبل
 • پاسخ پنج پرسش از اقتصادهای نفتی

  فصل تجارت |۲۳ روز قبل
 • کاهش تولید نفت اوپک شدت می گیرد

  روزنامه مردم سالاری |۲۴ روز قبل
 • کاهش تولید نفت اوپک شدت می گیرد

  روزنامه تعادل |۲۴ روز قبل
 • تولید اوپک کاهش میابد

  صدای ایران |۲۵ روز قبل
 • تولید اوپک کاهش میابد

  صدای ایران |۲۵ روز قبل
 • کاهش تولید نفت اوپک شدت می گیرد

  تیک |۲۵ روز قبل
 • کاهش تولید نفت اوپک شدت می گیرد

  تابناک |۲۵ روز قبل
 • کاهش تولید نفت اوپک شدت می گیرد

  آرمان اقتصادی |۲۵ روز قبل
 • کاهش تولید نفت اوپک شدت می گیرد

  آریا بازار |۲۵ روز قبل
 • کاهش تولید نفت اوپک شدت می گیرد

  فصل اقتصاد |۲۵ روز قبل
 • کاهش تولید نفت اوپک شدت می گیرد

  فصل تجارت |۲۵ روز قبل
 • عقب گرد ۵۱۱ واحدی شاخص کل بورس

  تیک |۲۶ روز قبل
 • عقب گرد 511 واحدی شاخص کل بورس/ بیم و امیدهای سیاسی در بازار کم حجم

  فصل تجارت |۲۶ روز قبل
 • صعود دوباره قیمت نفت در بازار جهانی

  روزنامه مردم سالاری |۲۶ روز قبل