امیر نظام گروسی

  • 200 میلیارد ریال به ساخت سریال تلویزیونی در کردستان اختصاص یافت

    کردآنلاین |۱۳:۵۹
  • موزه قاجار تبریز

    نشاط آوران |۹:۲۱
  • ستاره ای گمنام

    روزنامه ایران |۱۸ روز قبل