مشاهده همه اخبارانتخابات ریاست جمهوری اتریش

  • هدیه ترامپ به اروپایی ها

    تیک |۱۰ روز قبل
  • هدیه ترامپ به اروپایی ها

    الف |۱۰ روز قبل
  • روایت "جوزف نای" از هدیه ترامپ به اروپایی ها

    آخرین خبر |۱۱ روز قبل