مشاهده همه اخباراوت لوک

 • طولانی ترین چاه نفت جهان حفاری شد

  آریا بازار |۲ روز قبل
 • طولانی ترین چاه نفت جهان حفاری شد

  آریا بازار |۳ روز قبل
 • طولانی ترین چاه نفت جهان حفاری شد

  خوزنا |۳ روز قبل
 • حفاری طولانی ترین چاه نفت جهان

  اعتماد آنلاین |۳ روز قبل
 • حفاری طولانی ترین چاه نفت جهان

  خرداد |۳ روز قبل
 • حفاری طولانی ترین چاه نفت جهان

  عصر ایران |۳ روز قبل
 • طولانی ترین چاه نفت جهان حفاری شد

  تابناک |۳ روز قبل
 • طولانی ترین چاه نفت جهان حفاری شد

  آرمان اقتصادی |۳ روز قبل