تعطیلی مساجد

  • تعطیلی 1938 مسجد در تاجیکستان

    پول نیوز |۱۸ روز قبل
  • تعطیلی 1938 مسجد در تاجیکستان

    عصر ایران |۱۸ روز قبل
  • 35 امام جمعه در تاجیکستان برکنار شدند

    ابنا |۱۸ روز قبل