مشاهده همه اخبارتوضیح المسائل

 • این افراد نباید نماز اول وقت بخوانند

  نیک صالحی |۴ روز قبل
 • تعریف لباس شهرت

  تبیان |۷ روز قبل
 • صلوات فرستادن در توالت چه حکمی دارد؟

  تبیان |۱۱ روز قبل
 • آیا ظرفی که با شراب نجس شده، با شستن پاک می شود؟

  تبیان |۱۲ روز قبل
 • مسح پا

  تبیان |۱۵ روز قبل
 • مستحاضه و نماز قضا

  تبیان |۱۵ روز قبل
 • کیفیت سجده سهو

  تبیان |۱۶ روز قبل
 • واجبات سجده قرآن

  تبیان |۱۶ روز قبل
 • مراجع تقلیدی که لاک روی ناخن را مانع وضو نمی داند

  تبیان |۱۷ روز قبل
 • خندیدن عمدی یا غیر عمدی در نماز

  تبیان |۱۷ روز قبل
 • پی درپی بودن قضا و کفاره روزه

  تبیان |۱۷ روز قبل
 • معامله با افراد نابالغ چه حکمی دارد؟

  تبیان |۲۰ روز قبل