مشاهده همه اخبارتینگ

 • کالیفرنیا فروش خودروهای سوخت فسیلی را از سال 2040 ممنوع می کند

  هم رسان |۱۴ روز قبل
 • نزدیکی کالیفرنیا به منع فروش خودروهای احتراق داخلی

  پدال |۱۵ روز قبل
 • فروش خودروهای درون سوز تا 2040 ممنوع می شود

  خودرو نویس |۱۷ روز قبل
 • خبر

  ایران ورزشی |۲۱ روز قبل