جفریز

 • قیمت نفت در بازار کاهش یافت

  فصل تجارت |۲ روز قبل
 • قیمت نفت روز جمعه کاهش یافت

  مرور نیوز |۲ روز قبل
 • قیمت جهانی نفت به ۷۳ دلار و ۷۹ سنت رسید

  تجارت نیوز |۲ روز قبل
 • قیمت نفت کاهش یافت

  فصل اقتصاد |۲ روز قبل
 • قیمت نفت کاهش یافت

  فصل تجارت |۲ روز قبل
 • قیمت جهانی نفت به 73 دلار و 79 سنت رسید

  فصل اقتصاد |۲ روز قبل