مشاهده همه اخبارجفریز

  • فیلسوف باید شومن باشد، مثل ریچارد پِرِشت

    ترجمان |دیروز
  • کسری بزرگ مس در سال 2023

    عصر مس |۱۷ روز قبل