جواد نوروز بیگی

  • برجام تأثیری روی سینما ندارد

    نصف جهان |۱۴ روز قبل