خسوف

 • مشاهده آذرگوی های بارش پرساوشی در غیبت ماه

  تجارت نیوز |۱۴ روز قبل
 • مهمترین رخداد های نجومی سال ۹۷

  مجله آنلاین ارومیه |۲۵ روز قبل
 • رویدادهای نجومی مهم در سال 97

  صدای ایران |۲۵ روز قبل
 • مهمترین رخداد های نجومی سال ۹۷

  تهرانی نیوز |۲۵ روز قبل
 • مهمترین رخداد های نجومی سال ۹۷

  امید خوزستان |۲۵ روز قبل