مشاهده همه اخبارریچارد مورفی

  • ناتو برای ترامپ سودمند است

    روزنامه رسالت |۲۳ روز قبل