مشاهده همه اخبارسالمند

 • ۸ نکته ای که هنوز درباره کاهش وزن نمی دانید!

  اتحادیه طلا |۲۱:۰۶
 • » آشنایی با اقوام جهان - آکا

  آکاایران |۲۰:۵۶
 • با فیزیوتراپی از شر افسردگی آزاردهنده نجات پیدا کنید

  اتحادیه طلا |۲۰:۳۳
 • مدارای اجتماعی با بخشنامه و زور ایجاد نمی شود

  روزنامه رسالت |۱۹:۰۰
 • به خانمی جهت نگهداری

  دهوند |۱۸:۰۹
 • ( نخبگان آرامش )

  دهوند |۱۸:۰۹
 • به یک خانم جهت نگهداری

  دهوند |۱۸:۰۹
 • به یک زوج میان سال ترک زبان

  دهوند |۱۸:۰۹
 • ( آرامش نخستین )

  دهوند |۱۸:۰۹
 • خانمی جهت نگهداری سالمند

  دهوند |۱۸:۰۹
 • خانم جهت سالمند پوشکی

  دهوند |۱۸:۰۹
 • تعدادی مراقب خانم

  دهوند |۱۸:۰۹
 • خانم جهت نگهداری ازکودک و

  دهوند |۱۸:۰۹
 • حقوق200 / 1تا000 / 2

  دهوند |۱۸:۰۹
 • حقوق 000 / 000 / 2 تومان

  دهوند |۱۸:۰۹
 • # همیاران فرشته #

  دهوند |۱۸:۰۹
 • به تعدادی خانم

  دهوند |۱۸:۰۹
 • خانم جهت نگهداری ازکودک و

  دهوند |۱۸:۰۹
 • تعدادی نیروی خانم

  دهوند |۱۸:۰۹
 • یک نفر خانم جهت همکاری

  دهوند |۱۸:۰۹
 • خانم جهت نگهداری ازکودک و

  دهوند |۱۸:۰۹
 • لوتوس عاطفه

  دهوند |۱۸:۰۹
 • خانم جهت نگهداری سالمند

  دهوند |۱۸:۰۹
 • تعدادی مراقب حرفه ای

  دهوند |۱۸:۰۹
 • حقوق 800 / 1 م

  دهوند |۱۸:۰۹
 • # همزیستان #

  دهوند |۱۸:۰۹
 • خانمی جهت نگهداری از کودک

  دهوند |۱۸:۰۹
 • مرکزدرمان درمنزل همیارایثار

  دهوند |۱۸:۰۹
 • # سالار فرشتگان #

  دهوند |۱۸:۰۹
 • # موسسه فرشته #

  دهوند |۱۸:۰۹
 • به تعدادی خانم نگهدار

  دهوند |۱۸:۰۹
 • نگهدار سالمند و کودک

  دهوند |۱۸:۰۹
 • مراقب خانم جهت نگهداری

  دهوند |۱۸:۰۹
 • تعدادی نیروی خانم

  دهوند |۱۸:۰۹
 • نگهداری سالمند و کودک

  دهوند |۱۸:۰۹
 • خانم جهت نگهداری از سالمند

  دهوند |۱۸:۰۹
 • ماهان گستر راستین

  دهوند |۱۸:۰۹
 • X خانم نگهدار کودک X

  دهوند |۱۸:۰۹
 • نگهدار کودک و سالمند

  دهوند |۱۸:۰۹
 • "کلیدِ دولت" نتوانست "قفل انتظارات" مردم را باز کند/"تخریب رقبا" راهبرد تبلیغاتی "دولت سالمندان"

  خبرگزاری تسنیم |۱۶:۵۰
 • استخدام نیرو جهت مراقبت و نگهداری کودک و سالمند در کرمانشاه

  ای استخدام |۱۵:۰۰
 • استخدام خانمی جهت نگهداری از سالمند و کودک در تهران

  ای استخدام |۱۳:۲۴
 • استخدام مراقب سالمند جهت کار در مرکز سالمندان-مشهد

  ای استخدام |۱۰:۲۵
 • استخدام خانم جهت نگهداری از سالمند در اصفهان

  ای استخدام |۹:۳۷
 • تفریحات مناسب سالمندان - آکا

  آکاایران |۵:۱۱
 • این کارها عمر آقایان را کاهش می دهد - آکا

  آکاایران |۳:۱۶
 • اینگونه جوان به نظر برسید - آکا

  آکاایران |۳:۱۲
 • زوجی که پس از ازدواج درون غار زندگی می کنند - آکا

  آکاایران |۱:۳۸
 • افراد سن بالا و رویش دندان تازه - آکا

  آکاایران |۱:۳۷
 • وقتی عزیزترین افراد خانواده آلزایمر می گیرند - آکا

  آکاایران |۱:۲۷