سمیر نصری

  • ستاره سابق سیتی بازیکن آزاد شد

    پارسینه |۲۴ روز قبل
  • نصری ازآنتالیا اسپور جدا شد

    ورزش11 |۲۴ روز قبل
  • ستاره سابق سیتی، بازیکن آزاد شد

    برترینها |۲۴ روز قبل