سیدفرید قاسمی

 • نشست تخصصی پیرامون مطبوعات دروه قاجار

  الف |۱۶ روز قبل
 • هشدار سید فرید قاسمی درباره ترکیب سازی

  خبر فوری |۲۹ روز قبل
 • هشدار سیدفرید قاسمی درباره ترکیب سازی

  گلونی |۲۹ روز قبل
 • خبر جایی در رسانه کاغذی ندارد+بشنوید

  گلونی |۳۰ روز قبل