مشاهده همه اخبارسید یاسر جبرائیلی

  • چهار خطای محاسباتی دولت یازدهم

    تحلیل ایران |۱۳ روز قبل
  • سید یاسر جبرائیلی چهار خطای محاسباتی دولت یازدهم

    مناظره |۱۳ روز قبل