سیف الله جشن ساز

 • مدیرعامل جدید نیکو در مقایسه با مدیران سابق

  میز نفت |۶ روز قبل
 • انتصابی برای کار نکردن!

  میز نفت |۶ روز قبل
 • یک سال از ۲۳ سال کندنِ “کن”

  موسسه خبرگزاری مشهد نیوز |۲۳ روز قبل
 • یک سال از ۲۳ سال کندنِ 'کن'

  دایان |۲۳ روز قبل
 • یک سال از 23 سال کندنِ "کن"

  نصف جهان |۲۳ روز قبل