شکرخدا گودرزی

 • انتخابات خانه تئاتر برگزار نشد

  جامعه خبر |۱۳ روز قبل
 • انتخابات خانه تئاتر برگزار نشد/ به حد نصاب نرسیدن اعضا

  مهر نیوز |۱۴ روز قبل
 • زنان نقشی محوری در سریال «ایراندخت» دارند

  تیک |۲۷ روز قبل
 • زنان نقشی محوری در سریال «ایراندخت» دارند

  تبیان |۲۷ روز قبل
 • نقش محوری زنان در سریال «ایراندخت»

  نصف جهان |۲۷ روز قبل