مشاهده همه اخبارشیخ الرئیس ابوعلی سینا

 • جمجمه سالم بوعلی پس از1000سال

  ناطقان |۲۴ روز قبل
 • کشف جمجمه سالم بوعلی سینا+عکس

  البرزبان |۲۴ روز قبل
 • جمجمه سالم بوعلی پس از هزار سال+عکس

  دولت بهار |۲۴ روز قبل
 • ماجرای نوسازی مقبره ابن سینا/ جمجمه سالم بوعلی پس از هزار سال+عکس

  فارس نیوز |۲۴ روز قبل