مشاهده همه اخبارفرودگاه بین المللی حلب

  • ویرانی از سوریه تا فیلیپین

    رویداد24 |۲۵ روز قبل