مشاهده همه اخبارفضانورد روس

  • زندگی در فضا را تجربه کنید!

    گذار |۱۹ روز قبل
  • زندگی در فضا را تجربه کنید!+عکس

    ریشه |۱۹ روز قبل