فیصل بن عبدالعزیز

  • حکم پادشاه عربستان برای یک زن سعودی

    خبر خودرو |۲۲ روز قبل
  • حکم پادشاه عربستان برای یک زن سعودی

    تیک |۲۲ روز قبل
  • تغییرات گسترده در پست های مهم نظامی عربستان توسط ملک سلمان

    ابنا |۲۲ روز قبل