مؤسسه هوور

  • پشت پرده نقشه جدید آمریکا در سوریه

    شعار سال |۲۹ روز قبل
  • «طرح جایگزینِ» دونالد ترامپ برای سوریه

    تیک |۳۰ روز قبل
  • «طرح جایگزینِ» دونالد ترامپ برای سوریه

    برترینها |۱ ماه قبل