ماتئو رنتزی

 • رنتزی از ریاست حزب دموکراتیک ایتالیا استعفا کرد

  روزنامه تعادل |۱۱ روز قبل
 • خبر کوتاه

  روزنامه مردم سالاری |۱۱ روز قبل
 • استعفا ماتئو رنتزی از ریاست حزب چپ میانه دموکراتیک

  ایران آنلاین |۱۲ روز قبل
 • ماتئو رنتزی رسما از ریاست حزب چپ میانه دموکراتیک استعفا کرد

  ایسنا |۱۲ روز قبل
 • انتخابات ایتالیا، ضرب آهنگ ماندن یا رفتن از اتحادیه اروپا

  بسیج نیوز |۱۸ روز قبل
 • ماتئو رنتزی استعفا می دهد

  ناطقان |۲۰ روز قبل
 • ماتئو رنتزی استعفا می دهد

  مهر نیوز |۲۰ روز قبل
 • انتخابات پارلمانی ایتالیا آغاز شد

  مرور نیوز |۲۱ روز قبل
 • موج سواری پوپولیست ها

  رتبه آنلاین |۲۱ روز قبل
 • موج سواری پوپولیست ها

  فصل اقتصاد |۲۴ روز قبل
 • موج سواری پوپولیست ها

  فصل تجارت |۲۴ روز قبل