ماتئو رنتسی

 • راست گرایان پیروز انتخابات پارلمانی ایتالیا

  روزنامه حمایت |۱۵ روز قبل
 • زلزله سیاسی در اروپا

  روزنامه رسالت |۱۵ روز قبل
 • رنتسی استعفا می کند

  عصر ایران |۱۵ روز قبل
 • ایتالیا

  روزنامه حمایت |۲۳ روز قبل