مشاهده همه اخبارمالک اوباما

  • "ترامپ" از ابتدای ریاست جمهوری اش چند ساعت کار کرده است ؟

    ریشه |۱۳:۱۹
  • وقت گذرانی به سبک ترامپ

    آخرین خبر |۱۲:۳۰