مشاهده همه اخبارملاعمر

  • چشم انداز مبهم جنگ ۱۷ساله

    روزنامه تعادل |۱۳ روز قبل
  • پاکستان دیگر نفوذی روی طالبان ندارد!

    آخرین خبر |۱۵ روز قبل