مشاهده همه اخبارموقوفه خواران

  • احیای ۶۵ هکتار از اراضی موقوفات سقز

    ایسنا |۲۲ روز قبل