نمکین

  • تصویر/ نقاشی ناصرالدین شاه از زن فرنگی

    اعتدال |۲۴ روز قبل
  • از بازیگر نقش داعشی خیلی می ترسیدم!

    روزنامه رسالت |۳۰ روز قبل