مشاهده همه اخبارنوسانات قیمت ارز

 • نوسان قیمت در بازار ارز آزاد

  آرمان اقتصادی |۲ روز قبل
 • ادامه روند کاهشی قیمت سکه در بازار

  آرمان اقتصادی |۲ روز قبل
 • دلار شهریور ماه گران تر می شود!

  روزنامه آسیا |۲ روز قبل
 • نوسان قیمت در بازار ارز آزاد

  روزنامه آسیا |۲ روز قبل
 • نوسان قیمت در بازار ارز آزاد

  آریا بازار |۲ روز قبل
 • سکه سومین افت متوالی را ثبت کرد/ دلار از حبس خارج شد

  اتحادیه طلا |۲ روز قبل
 • نوسان قیمت در بازار ارز آزاد

  اتحادیه طلا |۲ روز قبل
 • نوسان قیمت در بازار ارز آزاد

  امتداد نیوز |۲ روز قبل
 • ادامه روند کاهشی قیمت سکه در بازار

  امتداد نیوز |۲ روز قبل
 • ادامه روند کاهشی قیمت سکه در بازار

  اتحادیه طلا |۲ روز قبل
 • سومین افت متوالی سکه به ثبت رسید

  تاوان |۲ روز قبل
 • دلار از حبس خارج شد

  اعتبار نیوز |۲ روز قبل
 • قیمت سکه بیشترین افت یک ماهه را ثبت کرد

  زر |۲ روز قبل
 • دلار شهریور ماه گران تر می شود!

  رادیو سهام |۲ روز قبل
 • تحرک دوباره قیمت دلار / سکه در مسیر کاهش

  اتحادیه طلا |۲ روز قبل
 • دلار شهریور ماه گران تر می شود!

  آرمان اقتصادی |۲ روز قبل
 • دلار شهریور ماه گران تر می شود!

  امتداد نیوز |۲ روز قبل
 • دلار شهریور ماه گران تر می شود!

  اتحادیه طلا |۲ روز قبل
 • سکه بیشترین افت یک ماهه را ثبت کرد/ تاکتیک تکراری نوسان گیران ارزی

  اتحادیه طلا |۳ روز قبل
 • قیمت سکه کاهشی ماند

  آرمان اقتصادی |۳ روز قبل
 • قیمت پوند کاهش یافت

  آرمان اقتصادی |۳ روز قبل
 • قیمت سکه کاهشی ماند

  امتداد نیوز |۳ روز قبل
 • قیمت سکه کاهشی ماند

  اتحادیه طلا |۳ روز قبل
 • قیمت پوند کاهش یافت

  اتحادیه طلا |۳ روز قبل
 • قیمت پوند کاهش یافت

  امتداد نیوز |۳ روز قبل
 • نوسان در بازار سکه و دلار

  توسنا |۳ روز قبل
 • نوسان در بازار سکه و دلار

  اتحادیه طلا |۳ روز قبل
 • نوسان در بازار سکه و دلار

  روزنو |۳ روز قبل
 • واکنش بازارهای جهانی به آمار اقتصادی ژاپن

  عصر اقتصاد |۳ روز قبل
 • تاکتیک تکراری نوسان گیران ارزی

  تاوان |۳ روز قبل
 • دلار پا به محدوده بالاتر گذاشت

  آرمان اقتصادی |۳ روز قبل
 • آمادگی بازار ارز برای یکسان سازی

  عصر اقتصاد |۳ روز قبل
 • دلار پا به محدوده بالاتر گذاشت

  اتحادیه طلا |۳ روز قبل
 • دلار پا به محدوده بالاتر گذاشت

  امتداد نیوز |۳ روز قبل
 • تاکتیک تکراری نوسان گیران ارزی

  اعتبار نیوز |۳ روز قبل
 • یکسان سازی نرخ ارز امکان پذیراست

  اتحادیه طلا |۴ روز قبل
 • سکه عقبگرد کرد / نشانه های متضاد در بازار ارز

  آریا بازار |۴ روز قبل
 • تنش ارزی در کمین اقتصاد ایران

  اتحادیه طلا |۴ روز قبل
 • بازار آماده یکسان سازی ارزی

  اتحادیه طلا |۴ روز قبل
 • تنش ارزی در کمین اقتصاد ایران

  تابناک |۴ روز قبل
 • واکنش بازارهای جهانی به آمار اقتصادی ژاپن/ثبات ارزش دلار در بازار

  توسنا |۴ روز قبل
 • افت دسته جمعی قیمت انواع سکه

  اتحادیه طلا |۴ روز قبل
 • ادامه ثبات در قیمت دلار

  اتحادیه طلا |۴ روز قبل
 • افت دسته جمعی قیمت انواع سکه

  امتداد نیوز |۴ روز قبل
 • ادامه ثبات در قیمت دلار

  امتداد نیوز |۴ روز قبل
 • ادامه ثبات در قیمت دلار

  آرمان اقتصادی |۴ روز قبل
 • توصیه معامله گران بازار ارز به سرمایه گذاران

  امتداد نیوز |۴ روز قبل
 • سکه عقبگرد کرد /نشانه های متضاد در بازار ارز

  توسعه اقتصادی |۴ روز قبل
 • شکاف نرخ ارز به حداقل رسید

  اتحادیه طلا |۴ روز قبل
 • شکاف نرخ ارز به حداقل رسید

  اعتبار نیوز |۴ روز قبل